Partners

Projekt ZELENA REZIDENCA


Benediktince in ljubljanske škofe, ki so nekoč gospodovali v Gornjem Gradu, bo z operacijo “ZELENA REZIDENCA” simbolno nadomestila umetnost. Njena vloga bo povezovanje dediščine (arhitekture, glasbe, kulinarike) z občani in občinami na območju LAS ZSŠD.


Preko operacije »ZELENA REZIDENCA« bo občina oblikovala temelje in vizijo s smernicami za razvoj zelenega gospodarstva na področju kulturnega turizma in kulinarike ter ustvarila pogoje za živahnejše in bolj povezano dogajanje v trškem jedru. Glavna cilja operacije sta vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polni delovni čas na področju turizem in oblikovanje podpornega okolja za razvoj kulturnega turizma z revitalizacijo vaškega jedra (obnova “Štekla” in parka, vzpostavitev “umetniške rezidence”), oblikovanjem programov/doživetij ter kulinarične ponudbe. Obrambni stolp “Štekl” in katedrala sta objekta v trškem jedru Gornjega Grada, oba vpisana v register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Da ohranimo pomemben zgodovinski objekt, smo v okviru operacije predvideli obnovo strehe in pritličja “Štekla”. Z novimi vsebinami in programi bomo oplemenitili njegovo vrednost in uporabnost za lokalno skupnost, dolino in območje LAS ZSŠD.. Katedrala je po volumnu največja in je edina katedrala na Slovenskem. Je osrednji dediščinski in turistični objekt kraja. Spremljajoče dejavnosti v njeni neposredni bližini, 2 koncerta izvedena v sklopu prireditve festivala zelišč in predavanje na temo glasbe v njeni notranjosti bodo osvetlili njen pomen.


V središču trškega jedra Gornjega Grada je tudi park pred katedralo. V okviru operacije bo oblikovana idejna zasnova ureditve parka z “zelenimi odri”. Njegova nova poudarjena namembnost bo odprt prostor za srečevanje domačinov ter različnih umetnosti in z njo povezanih aktivnostih. Kot galerija na prostem in hkrati kot odprt atelje.


Operacija Zelena rezidenca vključuje inovativen pristop revitalizacije trškega jedra s pomočjo programa – “umetniška rezidenca”. Države in organizacije po celem svetu že vrsto let izvajajo rezidenčne programe, ki so pomembni za povezovanje, izmenjavo izkušenj in ustvarjanje umetniških mrež. Slovensko Ministrstvo za kulturo ima rezidence po svetu, najdemo jih tudi v Sloveniji, a ne na območju LAS ZSŠD. Umetniške rezidence spodbujajo kulturni turizem, promovirajo kulturo miru, razumevanja ter spoštovanja. 24 umetnikov bo ustvarjalo iz lokalnih materialov med drugim tudi iz lesa. Cilj rezidence je leseno stilno pohištvo za “Štekl”, umetniška zbirka, umetniški spominek in potujoča razstava v Gornjem Gradu, Lučah, Solčavi, Nazarjah, Ljubnem, Mozirju in Topolšici. Namen potujoče razstave je povezovanje regije skozi umetnost. Izvedene bodo umetniške delavnice namenjene ranljivim skupinam ter lokalnim umetnikom območja LAS ZSŠD.


V sklopu 8 kulinaričnih delavnic bomo izpostavili lokalne surovine med, zelišča in mleko in iz njih oblikovali 2 spominka, 2 jedi in 2 menija. Predstavljeni bodo na festivalu zelišč in Čebelarskemu prazniku. Eden izmed glavnih poudarkov operacije je vzpostavitev digitalne kulinarične mreže območja LAS ZSŠD. Namen mreže je spodbujanje medsebojnega sodelovanja in povezovanja ter skupnega nastopa območja LAS ZSŠD.


Končno bomo v 3 delavnicah na temo turizem združili aktivnosti operacije, jih povezali s ponudbo območja LAS ZSŠD in oblikovali 3 turistična doživetja, ki bodo osvetlila pomen kulturne dediščine, umetnosti in kulinarike celotnega območja LAS ZSŠD.


Prijavitelj je vzpostavil lokalno partnerstvo s skupnim interesom po razvoju kraja. Partner pri operaciji je podjetnica, ki se ukvarja z izdelavo lokalnih prehrambnih produktov in Župnija Gornji Grad, ki je lastnica večjega dela prostora v samem centru kraja. Partnerstvo prinaša socialno in ekonomsko aktivacijo v trško jedro in pozitivno prispeva k urbani regeneraciji.


Operacija traja od 1.9. 2020 do 15.9. 2022. Njena skupna vrednost je ocenjena na 147.438,27 EUR (z DDV), višina zaprošenih sredstev znaša 97.200,18 EUR.