Zelena rezidenca

Logotipi-sofinancerjev

Povzetek: Benediktince in ljubljanske škofe, ki so nekoč gospodovali v Gornjem Gradu, bo z operacijo “ZELENA REZIDENCA” simbolno nadomestila umetnost. Njena vloga bo povezovanje dediščine (arhitekture, glasbe, kulinarike) z občani in občinami na območju LAS ZSŠD.

Preko operacije »ZELENA REZIDENCA« bo občina oblikovala temelje in vizijo s smernicami za razvoj zelenega gospodarstva na področju kulturnega turizma in kulinarike ter ustvarila pogoje za živahnejše in bolj povezano dogajanje v trškem jedru. Glavna cilja operacije sta vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polni delovni čas na področju turizem in oblikovanje podpornega okolja za razvoj kulturnega turizma z revitalizacijo vaškega jedra (obnova “Štekla” in parka, vzpostavitev “umetniške rezidence”), oblikovanjem programov/doživetij ter kulinarične ponudbe. Obrambni stolp “Štekl” in katedrala sta objekta v trškem jedru Gornjega Grada, oba vpisana v register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Da ohranimo pomemben zgodovinski objekt, smo v okviru operacije predvideli obnovo strehe in pritličja “Štekla”. Z novimi vsebinami in programi bomo oplemenitili njegovo vrednost in uporabnost za lokalno skupnost, dolino in območje LAS ZSŠD. Katedrala je po volumnu največja in je edina katedrala na Slovenskem. Je osrednji dediščinski in turistični objekt kraja.

V središču trškega jedra Gornjega Grada je tudi park pred katedralo. V okviru operacije bo oblikovana idejna zasnova ureditve parka. Njegova nova poudarjena namembnost bo odprt prostor za srečevanje domačinov ter različnih umetnosti in z njo povezanih aktivnostih. Kot galerija na prostem in hkrati kot odprt atelje.

Operacija Zelena rezidenca vključuje inovativen pristop revitalizacije trškega jedra s pomočjo programa “umetniška rezidenca”.

Umetniške rezidence spodbujajo kulturni turizem, promovirajo kulturo miru, razumevanja ter spoštovanja.

24 umetnikov bo ustvarjalo iz lokalnih materialov med drugim tudi iz lesa. Cilj rezidence je leseno stilno pohištvo za “Štekl”, umetniška zbirka, umetniški spominek in potujoča razstava v Gornjem Gradu, Lučah, Solčavi, Nazarjah, Ljubnem, Mozirju in Topolšici. Namen potujoče razstave je povezovanje regije skozi umetnost. Izvedene bodo umetniške delavnice namenjene ranljivim skupinam ter lokalnim umetnikom območja LAS ZSŠD.

V sklopu 8 kulinaričnih delavnic bomo izpostavili lokalne surovine med, zelišča in mleko in iz njih oblikovali 2 spominka, 2 jedi in 2 menija.

Cilji:

      – zaposlitev za polni delovni čas za eno osebo

      – oblikovanje podpornega okolja za razvoj kulturnega turizma z revitalizacijo vaškega jedra

Prispevek k doseganju ciljev SLR: Na splošno velja, da je za doseganje horizontalnih ciljev potrebno upoštevati dve področji, to je:

      – Spodbujanje enakosti moških in žensk ter boj proti diskriminaciji in

      – Trajnostni razvoj.

V aktualnem programskem obdobju pa je še poseben poudarek pri doseganju horizontalnih ciljev namenjen naslednjim temam:

      – Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

      – Okolje

      – Inovacije.

Rezultati:

      – Obnovljen in opremljen Štekl

      – Izvedba umetniške rezidence z gostujočimi tujimi in domačimi umetniki

      – Izvedba kulinaričnih delavnic

      – Idejna zasnova parka pred katedralo

      – Zasaditev zelenih površin

      – Koncerti

      – Historični dan

      – Turistična strategija in vzpostavitev turističnih programov

 

Več o pozivu najdete tukaj. http://www.eu-skladi.si/

Logotipi-sofinancerjev